ajánlatkérés

Légi szállítás és szállítmányozás


Légi szállítmányozás ahogyan a DHL végzi

 Légi szállítmányozás a DHL-lel

A nemzetközi kereskedelemben a folytonosan emelkedő árukínálat és a termékéletgörbék rövidülése egyre inkább szükségessé teszik a termékek gyors és biztonságos szállítását. Azon termékek köre, melyek kizárólag légi úton szállíthatóak egyre szélesebb és szélesebb, a nagy értékű, illetve érzékenységű termékektől kezdődően a romlandó, életmentő vagy kényes tulajdonságokkal bíró árukig.

A légi szállítmányozás rövid tranzitidejének köszönhetően minimalizálható a raktárkészlet nagysága, a biztonság és a légi szállítás jellege miatt nincs szükség drága és súlyos, nagy térfogatú csomagolási eszközökre. A légi szállítás egyetlen hátrányaként említhető a többi szállítmányozási módhoz képest viszonylag magas árfekvés, valamint az elő- és utófutás szükségessége a feladóhely és a feladó repülőtér, valamint a címzett repülőtér és a címzett telephelye között.

Légi szállítmányozási szerződés

A légi szállítmányozási szerződés a szállítás elvállalásával jön létre. A gyakorlatban ez a küldemény átvételét, a fuvarlevél kiállítását, és ezen átvétel igazolását jelenti. A légitársaságok jellemzően nem fogadnak közvetlen szállítási megbízást, így szükség van egy szállítmányozó bevonására. A szállítmányozó általában elvégzi a háztól-házig szolgáltatást, raktározza, vámkezeli, csomagolja és kezeli az árut – igény szerint.

A légi szállítás szolgáltatás résztvevői:

  • Feladó / Gyártó: aki a küldeményt továbbítani szeretné,
  • Fuvarozó: aki megszervezi a fuvarozást,
  • Légitársaság: aki elvégzi a fuvart,
  • Kiszolgáló ügynök: az érkező repülőtéren elvégzi az áru kezelését és a hatósági ügyintézést,
  • Címzett: aki jogosult az áru átvételére.

Légi szállítmányozás menete lépésről lépésre

A megbízó egy formanyomtatvány segítségével kiállítja a légi szállítmányozási megbízást. Amennyiben a szállítmányozó az igényeknek és az előírásoknak megfelelően tud helyet biztosítani az adott járatra, akkor visszaigazolja ezt a megbízást a járatszám és a fuvarlevélszám megadásával. Így jön létre a szállítmányozási szerződés. A fuvarlevelet (Air Way Bill - AWB) akkor nyomtatja ki a szállítmányozó, amikor az árut és a számlát átvette.

A szállításhoz szükséges fuvarlevelek (MAWB és HAWB) eredeti példányokból és másolatokból állnak. Az MAWB zöld példánya a légitársaság példánya az elszámoláshoz, a piros a címzetté, a kék pedig a feladóé. A fuvarlevél kötelező része a fuvarlevélszám, melyből az utolsó nyolc számjegy az adott küldemény egyedi azonosítója. A fuvarlevelet angol nyelven kell kitölteni.

A HAWB felső oldalán találhatóak az árura és a szállítmányozási feladatokra vonatkozó adatok, előírások, a hátoldalon pedig a szállítási szerződés feltételei. A hajóraklevéllel szemben a légi fuvarlevél nem értékpapír típusú fuvarlevél, nem átruházható, nem testesíti meg az árut, viszont biztosítja a feladó áru feletti rendelkezési jogát mindaddig, amíg a címzett nem jelezte átvételi szándékát a légitársaságnál.

Az áru feletti rendelkezési jog csak a feladót illeti meg, feltéve, hogy a szállítási szerződésből származó kötelezettségeinek eleget tett.

Szerződés módosítás

A légi szállítmányozási szerződés módosítási kérelmét írásban kell benyújtani a légitársasághoz, melyek az alábbiak lehetnek:

  • Közbenső repülőtéren tartsa vissza
  • Közbenső repülőtéren szolgáltassa ki
  • Rendeltetési helyen más címzettnek adja ki
  • Indulási repülőtérre szállítsa vissza a küldeményt.

A szerződés módosításához szükség van a légi fuvarlevél 3. kék színű példányára. Az utólagos rendelkezést a fuvarozó nem köteles végrehajtani, ha az részéről teljesíthetetlen, vagy a rendes ütemét zavarja. A szerződés módosításához kapcsolódó többletköltségek a feladót terhelik.

Csomagolás és egységrakomány képzése

Légi szállítás esetén az egyszerűbb, kartondobozos csomagolás is elég lehet, amely ellenáll a légi fuvarozással járó hőmérsékleti, nyomásváltozással járó és vibrációs behatásoknak. Az árut a légi szállítmányozó a feladó telephelyén vagy a repülőtér vámterületén veszi át. A légitársaság visszautasíthatja a küldemény átvételét amennyiben a csomagolás nem megfelelő, és követelheti az átcsomagolást. Amennyiben a feladó visszautasítja ezt a kérelmet és kötelezi a légitársaságotaz átvételre, úgy a feladónak a fuvarlevélen aláírásával kell igazolnia és vállalnia az ebből eredő esetleges károkért a felelősséget. Ebben az esetben a légitársaság nem vonható felelősségre. Ez a fajta eljárás csak normál kereskedelmi áruk esetében valósulhat meg.

Többféle áru feladása esetén alkalmazható a légitársaság egységrakomány képzése, mely a repülőgép rakteréhez igazodva még biztonságosabbá teszi a küldemény sérülésmentes megérkezését. Ezek az egységek lehetnek repülőgép paletták, rögzítőhálók, palettára épített konténerek (igloo) és konténerek.

Áru kiszolgáltatása

Az áru megérkezéséről a légitársaság értesíti a szállítmányozót/címzettet. A szállítmányozó elvégzi a vámügyintézést, és házhoz szállítja a küldeményt. Az áru a fuvarlevél piros példányával kerül a címzettnek kiszolgáltatásra, aki a kék példányon veszi át a küldeményt. IATA előírás szerint kizárólag légi fuvarlevélen szereplő címzettnek szolgáltatható ki az áru. Ettől eltérni csak a címzett írásbeli rendelkezése esetén lehet, ilyenkor a címzett ügynökének kerül kiszolgáltatásra.

Felelősség

A légi szállítmányozó felelős minden olyan kárért, amely az áru a szállítmányozó őrizetében tartózkodása alatt történik, kivéve, ha a szállítmányozó bizonyítja, hogy akár ő, akár az alkalmazottai minden szükséges intézkedést megtettek a kár elhárítása érdekében, illetve bizonyíthatóan nem vétkes a kár megtörténtében. Amennyiben a feladó értékbevallást tett és az ezzel járó pótdíjat befizette, úgy a valós értéket kell figyelembe venni a kártérítésnél.

Szállítmányozás - fontos tudnivalók
Tájékozódjon a szállítmányozáshoz kapcsolódó további fontos tudnivalókról.

Tovább

Díjszámítási súly kalkulátor
Számolja ki légi küldeményének díjszámítási súlyát a DHL kalkulátorral..

Tovább

A szakértő válaszol

KKV Szállítás Szakértő Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! Kérdezze szakértőnket.

Tengeri és légi szállítás, vámügyintézés, szállítmánybiztosítás
A honlap sütiket használ a böngészés támogatására és egyes funkciók elérésére. A honlap további használatával hozzájárul a sütik használatához, melyekről további információt az Adatvédelem menüpont alatt talál.