Hírlevél küldése

Adatkezelő a DHL Globál Szállítmányozási Kft. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, DHL épület (264).,  cégjegyzékszám: 01-09-178634, adószám: 10414741-2-44, telefonszám: 06 29 556 000, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., fax: -, önállóan képviseli: Rezsek Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő: Békési Barnabás, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Jelen tájékoztató kizárólag a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelést hivatott bemutatott az áttekinthetőség érdekében. Az Adatkezelő más adatkezeléseit az adatvédelmi tájékoztató (LINK) tartalmazza.

Rövid áttekintés az adatkezelésről:

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd alább

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás link segítségével elektronikusan, automatizáltan, vagy elektronikusan (e-mail) és manuálisan, vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek


Az adatkezelés részletes bemutatása:

 1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

Tipikusan a weboldalon keresztül történik a hírlevélre történő feliratkozás.

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről, szolgáltatásairól rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név                          azonosítás

e-mail cím               hírlevél kiküldése

Mi az adatkezelés célja?

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről.
 2. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a hírlevél kiküldését
  1. ő maga, vagy
  2. az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. függelékben meghatározott adatfeldolgozó teszi meg.

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, esetben megerősítést nem ad.
 2. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 3. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: DHL Globál Szállítmányozási Kft., 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér, DHL épület (264).
 4. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
 5. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja:
  1. feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan
  2. küldés elektronikusan, automatizáltan
  3. leiratkozás link segítségével elektronikusan, automatizáltan, vagy elektronikusan (e-mail) és manuálisan, vagy papír alapon, manuálisan történik.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve a 6. pontban meghatározott esetet.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

15. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

16. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Milyen jogaim vannak és azokkal hogyan tudok élni?

17. Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

Egyéb:

17. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (a hírlevél küldést) megtagadja.