Jogi információk

Jogi nyilatkozat/Impresszum

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a DHL Globál Szállítmányozási Kft. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér DHL épület(264). ép.,  cégjegyzékszám: 01-09-178634, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja, adószáma: 10414741-2-44) kezeli.

Bevezetés

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja e nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben nem ért egyet, úgy ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © DHL Globál Szállítmányozási Kft. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az DHL Globál Szállítmányozási Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a DHL Globál Szállítmányozási Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát a DHL Globál Szállítmányozási Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a DHL Globál Szállítmányozási Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a DHL Globál Szállítmányozási Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a DHL Globál Szállítmányozási Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a DHL Globál Szállítmányozási Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő külső hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a DHL Globál Szállítmányozási Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A DHL Globál Szállítmányozási Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: Adatvédelem

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a DHL Globál Szállítmányozási Kft.-vel:

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

telefonszám: 06 29 556 164

A tárhelyszolgáltató adatai

Név: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

Elérhetőség: https://versanus.eu, 06 1 430 1168, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egyéb rendelkezések

A DHL Globál Szállítmányozási Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Lezárva: 2018. december hó 1. nap

Pál Attila ügyvezető

DHL Globál Szállítmányozási Kft.

Gyors díjkalkuláció és versenyképes fuvardíjak légi és tengeri szállítmányokra
Kérje árajánlatunkat. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Deutsche Post DHL Group

© 2019 kkvszallitas.hu. DHL Global Szállítmányozási Kft. Minden jog fenntartva. One Online