Légi szállítás

LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSRÓL

A légi szállítmányozás a kis mennyiségű, tömegegységre nagy értékű áruk sürgős továbbítására nyújt optimális megoldást. A légi szállítás előnyei között említhető, hogy a többi szállítási módhoz képest rövid tranzitidőt garantál. A légi szállítmányozásból ugyanakkor az áruféleségek bizonyos köre kizárt (például gyúlékony anyagok, robbanóanyagok, lőfegyver).

A nemzetközi kereskedelemben a folytonosan emelkedő árukínálat és a termékéletgörbék rövidülése egyre inkább szükségessé teszik a termékek gyors és biztonságos szállítását. Azon termékek köre, melyek kizárólag légi úton szállíthatóak egyre szélesebb és szélesebb, a nagy értékű, illetve érzékenységű termékektől kezdődően a romlandó, életmentő vagy kényes tulajdonságokkal bíró árukig.

A légi szállítmányozás rövid tranzitidejének köszönhetően minimalizálható a raktárkészlet nagysága, a biztonság és a légi szállítás jellege miatt nincs szükség drága és súlyos, nagy térfogatú csomagolási eszközökre. A légi szállítás egyetlen hátrányaként említhető a többi szállítmányozási módhoz képest viszonylag magas árfekvés, valamint az elő- és utófutás szükségessége a feladóhely és a feladó repülőtér, valamint a címzett repülőtér és a címzett telephelye között.

Légi szállítmányozási szerződés

A légi szállítmányozási szerződés a szállítás elvállalásával jön létre. A gyakorlatban ez a küldemény átvételét, a fuvarlevél kiállítását, és ezen átvétel igazolását jelenti. A légitársaságok jellemzően nem fogadnak közvetlen szállítási megbízást, így szükség van egy szállítmányozó bevonására. A szállítmányozó általában elvégzi a háztól-házig szolgáltatást, raktározza, vámkezeli, csomagolja és kezeli az árut – igény szerint.

A légi szállítási szolgáltatás résztvevői:

  • Feladó / Gyártó: aki a küldeményt továbbítani szeretné,
  • Fuvarozó: aki megszervezi a fuvarozást,
  • Légitársaság: aki elvégzi a fuvart,
  • Kiszolgáló ügynök: az érkező repülőtéren elvégzi az áru kezelését és a hatósági ügyintézést,
  • Címzett: aki jogosult az áru átvételére.

Légi áruszállítás a DHL-lel

Bövebben

LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS MENETE LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

A megbízó egy formanyomtatvány segítségével kiállítja a légi szállítmányozási megbízást. Amennyiben a szállítmányozó az igényeknek és az előírásoknak megfelelően tud helyet biztosítani az adott járatra, akkor visszaigazolja ezt a megbízást a járatszám és a fuvarlevélszám megadásával. Így jön létre a szállítmányozási szerződés. A fuvarlevelet (Air Way Bill - AWB) akkor nyomtatja ki a szállítmányozó, amikor az árut és a számlát átvette.

A szállításhoz szükséges fuvarlevelek (MAWB és HAWB) eredeti példányokból és másolatokból állnak. Az MAWB zöld példánya a légitársaság példánya az elszámoláshoz, a piros a címzetté, a kék pedig a feladóé. A fuvarlevél kötelező része a fuvarlevélszám, melyből az utolsó nyolc számjegy az adott küldemény egyedi azonosítója. A fuvarlevelet angol nyelven kell kitölteni.

A HAWB felső oldalán találhatóak az árura és a szállítmányozási feladatokra vonatkozó adatok, előírások, a hátoldalon pedig a szállítási szerződés feltételei. A hajóraklevéllel szemben a légi fuvarlevél nem értékpapír típusú fuvarlevél, nem átruházható, nem testesíti meg az árut, viszont biztosítja a feladó áru feletti rendelkezési jogát mindaddig, amíg a címzett nem jelezte átvételi szándékát a légitársaságnál.

Az áru feletti rendelkezési jog csak a feladót illeti meg, feltéve, hogy a szállítási szerződésből származó kötelezettségeinek eleget tett.

Szerződés módosítás

A légi szállítmányozási szerződés módosítási kérelmét írásban kell benyújtani a légitársasághoz, melyek az alábbiak lehetnek:

  • Közbenső repülőtéren tartsa vissza
  • Közbenső repülőtéren szolgáltassa ki
  • Rendeltetési helyen más címzettnek adja ki
  • Indulási repülőtérre szállítsa vissza a küldeményt.

A szerződés módosításához szükség van a légi fuvarlevél 3. kék színű példányára. Az utólagos rendelkezést a fuvarozó nem köteles végrehajtani, ha az részéről teljesíthetetlen, vagy a rendes ütemét zavarja. A szerződés módosításához kapcsolódó többletköltségek a feladót terhelik.

Csomagolás és egységrakomány képzése

Légi szállítás esetén az egyszerűbb, kartondobozos csomagolás is elég lehet, amely ellenáll a légi fuvarozással járó hőmérsékleti, nyomásváltozással járó és vibrációs behatásoknak. Az árut a légi szállítmányozó a feladó telephelyén vagy a repülőtér vámterületén veszi át. A légitársaság visszautasíthatja a küldemény átvételét amennyiben a csomagolás nem megfelelő, és követelheti az átcsomagolást. Amennyiben a feladó visszautasítja ezt a kérelmet és kötelezi a légitársaságot az átvételre, úgy a feladónak a fuvarlevélen aláírásával kell igazolnia és vállalnia az ebből eredő esetleges károkért a felelősséget. Ebben az esetben a légitársaság nem vonható felelősségre. Ez a fajta eljárás csak normál kereskedelmi áruk esetében valósulhat meg.

Többféle áru feladása esetén alkalmazható a légitársaság egységrakomány képzése, mely a repülőgép rakteréhez igazodva még biztonságosabbá teszi a küldemény sérülésmentes megérkezését. Ezek az egységek lehetnek repülőgép paletták, rögzítőhálók, palettára épített konténerek (igloo) és konténerek.

Áru kiszolgáltatása

Az áru megérkezéséről a légitársaság értesíti a szállítmányozót/címzettet. A szállítmányozó elvégzi a vámügyintézést, és házhoz szállítja a küldeményt. Az áru a fuvarlevél piros példányával kerül a címzettnek kiszolgáltatásra, aki a kék példányon veszi át a küldeményt. IATA előírás szerint kizárólag légi fuvarlevélen szereplő címzettnek szolgáltatható ki az áru. Ettől eltérni csak a címzett írásbeli rendelkezése esetén lehet, ilyenkor a címzett ügynökének kerül kiszolgáltatásra.

Felelősség

A légi szállítmányozó felelős minden olyan kárért, amely az áru a szállítmányozó őrizetében tartózkodása alatt történik, kivéve, ha a szállítmányozó bizonyítja, hogy akár ő, akár az alkalmazottai minden szükséges intézkedést megtettek a kár elhárítása érdekében, illetve bizonyíthatóan nem vétkes a kár megtörténtében. Amennyiben a feladó értékbevallást tett és az ezzel járó pótdíjat befizette, úgy a valós értéket kell figyelembe venni a kártérítésnél.

Légi áruszállítás a DHL-lel

Bövebben

Gyors díjkalkuláció és versenyképes fuvardíjak légi és tengeri szállítmányokra
Kérje árajánlatunkat. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Díjszámítási súly kalkulátor légi szállítmányokra

Fontos tudnivalók

Légi szállítás

Bövebben

Ázsia

Bövebben

Amerika

Bövebben
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy az elsők között értesüljön a logisztikai piac híreiről.

Deutsche Post DHL Group

© 2022 kkvszallitas.hu. DHL Global Szállítmányozási Kft. Minden jog fenntartva. One Online