Tengeri szállítás

TENGERI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSRÓL

A tengeri szállítmányozást tömegáruk nagy távolságra történő továbbítására célszerű igénybe venni akkor, ha az áruk nem időérzékenyek és a szállítás tranzitideje hosszabb is lehet. A tengeri szállítás a többi szállítási megoldáshoz képest alacsony a fajlagos energiaigénye, ezért viszonylag olcsó.

A tengeri szállítás rugalmas díjszabás mellett minden árufajta szállítására alkalmas módozat. A környezetkárosító hatások minimalizálásának felértékelődésével a tengeri szállítás környezetkímélő mivolta is egyre inkább előtérbe kerül. A tengeri szállítmányozás hátrányaként említhető a viszonylag hosszú tranzitidő, a többszöri átrakodás szükségessége, a jelentős áru igénybevétel és az ennek következtében szükségessé váló tengerbiztos csomagolás.

A tengeri szállítmányozás két fontos ismérve a nagy fuvarkapacitás és a viszonylag hosszú tranzitidő. A légi szállítással 3-4 nap alatt oda-vissza bejárható útvonal tengeri szállítmányozás esetén akár 60 nap is lehet, ugyanakkor fuvarkapacitása az 50.000 tonnát is meghaladhatja konténer hajók esetén.

Mivel a tengeri szállításban használt konténer hajók egyszerre nagy távolságra nagy mennyiségű árukat fuvaroznak, így az egy egységre jutó költség (tonnakilométer vagy tonna) sokkal kedvezőbb, mint a többi szállítási módozatnál.

A kedvező szállítási díjak, viszonylag hosszú tranzitidő és nagy fuvarkapacitás mellett a biztonsági szempont is kiemelendő. A tengeri szállítmányozás alapvetően egy biztonságos áruszállítási mód, az egyéb közlekedési ágakkal összehasonlítva. Ugyanakkor, ha egy baleset bekövetkezik az áru és egyéb kár sokkal nagyobb mértékű.

A tengeri szállítmányozásban használt konténer hajók kizárólag konténerek fuvarozására kialakított járművek, jelenleg a leggyorsabb és legnagyobb kereskedelmi hajók. Az egyik nagy előnye ezen hajóknak, hogy gyorsan megrakhatók. Kapacitásukat TEU-ban (Twenty foot Equivalent Unit – 20’) adják meg. A konténer-kihasználtság függvényében az ügyfelek választhatnak a teli konténeres (FCL) vagy gyűjtőszerviz (LCL) szolgáltatás között. FCL megoldás esetén 1 feladóról és 1 címzettről, míg gyűjtőszerviz esetén több feladóról és/vagy több címzettről beszélünk. Az FCL és LCL szolgáltatások esetén más az útvonal (routing) és eltérő a vámkezelés menete. Általános szabály, hogy tengeri gyűjtőáru (LCL) szállítás esetén 1 tonna vagy 1 m3 a minimum súly/méret. Amennyiben ennél kisebb a küldemény, a minimum díj kerül felszámításra.

A különböző hajóstársaságok eltérő útvonalakat és eltérő hajótípusokat használ(hat)nak. A tengeri szállítás lebonyolítása ennek függvényében történhet direkt, illetve átrakós szervizzel. Átrakós szerviz esetén a feladó- és célállomás között az áru egy közbenső kikötőben átrakodásra kerül, ebben az esetben hosszabb tranzitidővel kell számolni.

Tengeri áruszállítás a DHL-lel

Bövebben

TENGERI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS MENETE LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Tengeri fuvarozási megbízás

A nemzetközi jogi szabályozásokon túlmenően a hajózási fuvarszerződések szabadon alakíthatók. A gyakorlatban a szerződések általános feltételeiben a szállítmányozók és a megbízók előre elkészített fuvarszerződéseket használnak.

A tengeri fuvarozási szerződés szereplői a hajóstársaság (carrier), a szállítmányozó (agent), a megbízó (shipper) és a címzett (consignee).

Tengeri szállításban a fuvarozási megbízás hajótérfoglalással jön létre, vagyis azzal, hogy a megbízó szállítmányozó partnere közreműködésével a kiválasztott hajón az indulást megelőzően hajóteret biztosít áruja elhajózására a hajóstársaságnál vagy annak kikötői ügynökénél. A szállítmányozó partnerek kiemelt vásárlóereje révén a kisebb cégek is kedvező árakhoz juthatnak, az adminisztrációs buktatók elkerülése mellett.

A hajótérkönyvelés visszaigazolásával a hajóstársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó árut a meghatározott elhajózási kikötőből a megadott rendeltetési kikötőbe a megállapodott díjszabás mellett elszállítja.

A következő adatokat szükséges a szállítmányozó rendelkezésére bocsátani:

 • Árufelvétel helye és időpontja
 • Áru megnevezése, áru adatai (súly, térfogat, csomagolás, méretek, darabszám)
 • Rendeltetési hely
 • Cégnév
 • Költségviselő
 • Fuvarparitás

Veszélyes áru esetén veszélyességi osztály megnevezése, illetve MSDS (Material Safety Datasheet – az áru kezelési útmutatója egy esetleges vészhelyzet esetén) csatolása

A megbízó hajótérkönyvelés esetén köteles áruját a telephelyére kiállt konténerbe berakodni, illetve az árut konténerbe rakodva, levámkezelve a hajózárási időpontig az indulási kikötőbe eljuttatni. A konténerbe történő berakodásra rendelkezésre álló időtartam országonként eltérő, Magyarországon 4 óra. E felett extra költség kerül felszámításra.

Amennyiben a befoglalt konténer hajózárásig nem érkezik meg a kikötőbe, a hajóstársaság / szállítmányozó jogosult a teljes fuvardíjat ugyanúgy felszámítani, mintha az árut ténylegesen elhajózta volna (dead-freight, holtfuvar). Nagyon fontos, hogy a hajó rakodási időpontjára az áru rakodásra fogható legyen, különben tetemes várakozási költséget kell fizetni. A rakodást lehetőség szerint a hajó rakodási normái szerint kell biztosítani, ellenkező esetben szintén külön költség kerül felszámításra.

Megrendelés menete

Adott tengeri szállítmányozó árajánlatának elfogadását követően a szállítmányozó visszaigazolás jelleggel tájékoztatja a megbízót a részletekről (például: elhajózás várható időpontja). Az elhajózás előtt pár nappal a szállítmányozó draft B/L megküldésével véglegesítheti a pontos részleteket a megbízóval. Az eredeti hajóraklevelet a szállítmányozó az elhajózást követően küldi meg a feladónak, aki a hajóraklevél forgatását (aláírás és hivatalos pecsét) követően - amennyiben a pénzügyi feltételek a vevő oldaláról rendezettek -, megküldi azt a vevőnek, lemondva ezzel az áru feletti jogáról. Az áru felvételéhez az áru kikötőbe érkezése előtt a vevőnek is aláírásával és pecsétjével hitelesítenie kell az eredeti hajóraklevelet és beküldenie azt a szállítmányozó helyi fogadóirodájába.

A megbízó részéről megrendeléskor leadandó okmányok:

 • Csomaglista
 • Számla
 • Export / import országok, illetve az árutípus függvényében egyéb igazolások (pontos részletekről kérjük érdeklődjön szállítmányozójánál)
 • Megbízás
 • Csomagolás

Minden országban kötelező a hőkezelt paletták és faládák alkalmazása, így egy esetleges figyelmetlenség esetén az átpalettázás plusz költségeket jelenthet a megbízó számára. A www.ispm15.com oldalon további információkat talál erre vonatkozóan. Különös formájú vagy méretű áruk csomagolására vonatkozóan kérje szállítmányozója segítségét.

Tengeri szállítás szerződés-módosítása

A megbízó ez elhajózás előtt módosíthat a tengeri szállítási feltételeken, azonban az eredeti hajóraklevél kézhezvételét követően a módosításnak már költségvonzata van. Original B/L esetén a módosításhoz az egész hajóraklevél sorozatot át kell adnia a szállítmányozójának, Express B/L esetén írott formában jelezni szükséges a módosítási igényt. Ha a módosítás végrehajtható, akkor új hajóraklevél kerül kiállításra.

A megbízó oldaláról történő egyoldalú felmondás esetén fizetési kötelezettség állhat fent: berakodás előtt úgynevezett holtfuvar fizetési kötelezettség, berakodást követően a teljes hajófuvardíj és a mellékköltségek megfizetése.

Amennyiben a címzett viseli a fuvarköltséget, abban az esetben a szállítmányozónak zálogjoga van az áru felett a fuvardíj és a mellékköltségek fedezésére mindaddig, amíg nem teljesítik a költségek megfizetését. Ez a zálogjog addig áll fenn, amíg a szállítmányozó rendelkezési körében van az áru. Kiegyenlítés hiányában a szállítmányozónak joga van árveréssel értékesíteni a rakományt.

Tengeri szállítás hajóraklevél

A tengeri fuvarozási szerződés létrejöttét a hajóraklevél (Bill of Lading, B/L) bizonyítja. Ez a hajóraklevél szabályozza a jogviszonyt a megbízó és a hajóstársaság között, illetve a megbízó és az átvevő között.

A hajóraklevél egy elismervény a hajóstársaság részéről az átvett és berakott áruról, illetve ígérvény arra, hogy az áru meghatározott időben, meghatározott hajóval, meghatározott kikötőből meghatározott kikötőbe elfuvarozásra kerül és hogy az áru a hajóraklevél szerinti jogos átvevőnek egy példány eredeti hajóraklevél ellenében kiszolgáltatásra kerül. A B/L egy értékpapír, mely képviseli az elhajózott árut, forgatható és átruházható. Több eredeti példányban kerül kiállításra, az eredeti példány birtokosa az áru birtokosa. Amennyiben egy eredeti példánnyal az árut kiváltották, úgy a többi eredeti példány érvényét veszti. A másolatokat’copy non negotiable’ felirattal látják el.

Típusai:

Original B/L esetén a feladó eredeti hajóraklevél kiállítását kéri. Erre általában akkor kerül sor, amennyiben a címzettnek még valamilyen fizetési kötelezettsége áll fenn a feladóval szemben.

Express B/L esetén a hajóraklevél csupán elektronikusan kerül kiállításra. Jellemzően multinacionális cégek különböző telephelyek közötti szállításainál, illetve előzetes fizetés során kerül alkalmazásra.

További típusai:

(Shipped) On board B/L – igazoldja az áru átvételét, hajóban történő elhelyezését

On deck B/L – igazolja az áru átvételét a hajó fedélzetén

Received for shipment B/L – igazolja az áru átvételét a rakparton. Berakodást követően rávezetésre kerül a ’goods actually shipped on board’ felirat, ezáltal válik banki okmánnyá.

Consigned to B/L – az átvevő nevére kiállított B/L, lemondó nyilatkozattal átruházható az új vevőre.

To order B/L – rendeletre szóló B/L, üres vagy teljes forgatással ruházható át.

Clean B/L – tiszta hajóraklevél, mely nem tartalmaz az árura vagy csomagolásra vonatkozó hátrányos megjegyzést. A bankok csak ilyen B/L-t fogadnak el fizetés teljesítéséhez.

Foul B/L vagy Unclean B/L – Amennyiben a rakomány átvételekor hibás, hiányos vagy sérült a csomagolás.

Consolidaton B/L vagy Groupage B/L – Amennyiben az áru gyűjtőkonténerben kerül továbbításra.

Through B/L – Amennyiben az áru a rendeltetési kikötőig több fuvarozási móddal jut el.

Combined transport B/L vagy Multimodal transport B/L – egy szállítmányozó által elvégzett multimodális szállítás esetén.

Stale B/L – Akkreditívvel történő fizetés eseténkésve bemutatott hajóraklevél. Ha nem jelölnek meg külön határidőt, akkor a kiállítás dátumától számított 21 napon belül kell bemutatni.

Antedatált B/L – Visszadátumozott B/L, amely 2-3 napos eltérést engedélyez. Amennyiben a hajó indulási dátuma ezen a határidőn belül van, vagy esetleg a társaság hibájából késik az indulás, úgy a hajóstársaság garancia ellenében visszadátumozza a B/L-t az elhajózási idő napjára.

Hajótársaság felelőssége

A hajóstársaság - vagyis a tengeri szállítást végző - felelőssége az elhajózásra átvett árut a rendeltetési kikötőben olyan állapotban és mennyiségben kiszolgáltatni, ahogyan azt az elhajózó kikötőben átvette. Felelőssége vonatkozik mindazon kárra, amely az áru átvétele és kiszolgálása között merül fel. Kivételt képeznek ez alól a tengeri balesetek, háborús zavargások, sztrájk, élet - és vagyonmentés, az áru sajátos tulajdonságaiból adódó károk és az árutulajdonos nem megfelelő intézkedései miatt bekövetkező károk (hiányos csomagolás, bejelentés nélküli veszélyes áru, tilalom alatt álló áruk berakodása, helytelen adatközlésből adódó kár).

Amennyiben az áru kiszolgálásakor megállapítható, hogy  valamilyen kár keletkezett a rakományban, a hajóstársaságnak a rendeltetési kikötőben írásos bejelentést kell tennie és hivatalos szerv által történő kárjegyzőkönyvet kell felvenni. Külsőleg nem észlelhető kár esetében a kiszolgálást követően három nap áll a címzett rendelkezésére a kárigény bejelentésére.

A közös hajózási kár a felelősség részét képezi. Az 1950. évi York-Antwerpeni Szabályzatban lefektetett rendelkezés szerint, ha egy közös veszély lép fel a hajón, akkor a közös biztonság és a közös tengeri veszéllyel szembeni tulajdon megóvása érdekében a hajó kapitányának intézkednie kell a veszély elhárítása érdekében. Az intézkedéssel járó költségeket a rendelkezés szerint a hajón szállítmányoztató felek közösen viselik az érdekeltségüknek megfelelő értékarányban. A közös hajózási kár a következő kritériumok együttes teljesülése esetén áll fenn: rendkívüli természetű kár, valós, közelgő és fenyegető veszély elhárítása, az egész hajót és annak rakományát fenyegetve, a cselekvés szándékos jellegű és megfontolt, a kár ésszerűen keletkezett a közös biztonság érdekében, valamint sikert eredményez a hajó és annak rakománya bizonyos részeinek megmentésében. Például zátonyra futott hajó, tűzkár. A korlátozott felelősségre való tekintettel javasolt kiegészítő biztosítás kötése.

Tengeri szállítmányozással kapcsolatban további hasznos tanácsokat a Fontos tudnivalók oldalon olvashat vagy kérdezzen szakértőinktől.

Tengeri áruszállítás a DHL-lel

Bövebben

Gyors díjkalkuláció és versenyképes fuvardíjak légi és tengeri szállítmányokra
Kérje árajánlatunkat. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Fontos tudnivalók

Légi szállítás

Bövebben

Ázsia

Bövebben

Amerika

Bövebben
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy az elsők között értesüljön a logisztikai piac híreiről.

Deutsche Post DHL Group

© 2022 kkvszallitas.hu. DHL Global Szállítmányozási Kft. Minden jog fenntartva. One Online