Vámügyintézés

Vámügyintézés menete

A vámjogi szabályozás értelmében minden, a vámhatáron átlépő (beszállított vagy kiszállított) vámárut, árut be kell jelenteni az illetékes vámhivatalnál. A vámhatáron áruval, vámáruval átlépni csak az arra kijelölt vámúton, határátkelőhelyen szabad.

A tengeri, légi és kombinált szállítmányozás esetén alkalmazott vámjog vámáruként definiálja azt a külföldről bekerülő árut vagy azt a belföldi árut, amelyet külföldre exportcéllal szándékoznak kiszállítani, és amelyre az államnak közteher-követelése áll fenn. A vámáru jelleg akkor szűnik meg, ha arra a vámterhet (a vámot, import áfát, jövedéki adót, esetleges speciális külön adókat) megfizetik, vagy export esetében a közteherköteles áru a vámhatóság által igazoltan kilép a vámhatáron.

Vámeljárás

A szállítmányozáshoz kapcsolódó vámeljárás mindig ügyfél írásbeli kérelmére indul, a jogszabály által meghatározott formanyomtatványok benyújtásával. A vámeljárások közé sorolja a jogszabály az árutovábbítást, a vámraktározást, az ideiglenes behozatali eljárást, az aktív feldolgozást, a passzív feldolgozást, a vámfelügyelet melletti feldolgozást, a belföldi forgalom számára történő vámkezelést, a kiviteli ellenőrzést, az ideiglenes kivitelt. 

A vámeljárás bonyolítható normál vagy „egyszerűsített eljárásban”.

Egyszerűsített” vámeljárás

Az „egyszerűsített eljárás” alkalmazásához tevékenységi engedély és vámbiztosíték nyújtás szükséges. Előnyei között említhető a gyorsított vámeljárás, ugyanis ez esetben hiányos adattartalmú árunyilatkozattal, helyettesítő okmánnyal vagy a vámhatóság jelenléte nélkül helyi vámkezeléssel is vámkezelhető az áru.

Az „egyszerűsített eljárás” egyik feltételeként meghatározott vámbiztosíték nyújtás mértéke az „egyszerűsített eljárás” alatt levő vámáruk közterheinek 100%-a, továbbá helyi vámkezelés esetén kötelező az elektronikus bevallás és a közvetlen kapcsolat kiépítése a vámhatósággal.

Vámvizsgálat

A vámvizsgálat során a vámhivatal a benyújtott indítványt formailag felülvizsgálja, ellenőrizve, hogy az előírt okmányokat hiánytalanul benyújtották-e. Ezután következhet az áruvizsgálat, mely lehet külső vagy belső.

Vámfizetési kötelezettség

Fő szabály: a vámárura a vámterhet meg kell fizetni. Vámteherfizetésre általában az áru felett rendelkezésre jogosult vámkezelést kérő kötelezett, akinek nevében a vámügynök a vámokmányt benyújtja. 

Alapesetben a vámeljárási jogcímek közül a belföldi forgalom számára történő vámkezelés, az aktív feldolgozás visszatérítéses eljárása és a részleges vámmentességgel vámkezelt ideiglenes behozatali eljárásban merül fel vámteherfizetés. Keletkezhet vámfizetési kötelezettség a vámárura előírt elszámolási kötelezettség elmulasztása miatt is.

A vámteher megfizetése történhet azonnal vagy halasztott formában. Az azonnali fizető a vámfizetésről szóló határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül, a halasztott fizető 30 napon belül fizethet. A halasztott fizetési engedélyhez vámbiztosíték nyújtás és a törvényben előírt egyéb feltételek teljesítése szükséges. A vám megfizetése akkor teljesül, ha az összeg bevételként megjelenik és könyvelésre kerül az államháztartási számlákon.

Vámtétel megállapítása, vám kiszabása és közlése:
A vámtétel összegének megállapításakor a vámhivatal azt vizsgálja, hogy a vámárura a vámtarifa melyik hasábjain szereplő vámok alkalmazandók.
A vámkiszabás alapja a vámérték. A vám mindig az importőr ország hivatalos fizetőeszközében kerül kiszabásra.

Vámügyintézés a DHL-lel

Bövebben

Vámbiztosíték

A vámbiztosíték nyújtás lehet egyedi, azaz egy-egy adott (vám)áruhoz kapcsolódó biztosíték, vagy a vámjogszabály alapján a vámhatóság által kiadott engedélyek végzésének kockázatát fedező tevékenységi biztosíték. Vámbiztosítékot csak akkor lehet felszabadítani, ha a vámáru vámterheit megfizették, vagy annak vámjogi sorsát egyéb olyan módon rendezték, amellyel megszűnik az állam közteherigénye. Exportáruk esetében kizárólag akkor kell vámbiztosítékot nyújtani, ha azokra – későbbi exporttervek miatt – nem fizették meg a hazai forgalmi adókat, vagy pedig az exporttámogatást az áru vámhatáron történő kilépése előtt vették igénybe. Az utóbbi esetben a vámbiztosítékot az exportáruk vámhatáron történt kiléptetése esetén lehet felszabadítani.

Vámfelügyelet

A vámhatóság közvetlen vagy közvetett vámfelügyeletet gyakorolhat a (vám)árukat terhelő közterhek maradéktalan bevételének biztosítása céljából, azaz az árukat őrizheti, kísérheti vagy raktározhatja, illetve vámbiztosíték-nyújtást követelhet az érintett jogi vagy természetes személytől.

Vámbefizetés

Az áru a vám befizetése után felszabadul a belföldi forgalom számára, tulajdonosa szabadon rendelkezhet vele. Az áru nem adható ki mindaddig, míg a közterhek megfizetésre vagy biztosításra nem kerülnek.

KÉRDEZZEN SZAKÉRTŐNKTŐL

Kérdése van nemzetközi szállítmányozással, vámügyintézéssel kapcsolatban? Írjon nekünk. Kérdését szakembereink rövid időn belül megválaszolják.

Kérdezzen
Gyors díjkalkuláció és versenyképes fuvardíjak légi és tengeri szállítmányokra
Kérje árajánlatunkat. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Fontos tudnivalók

Légi szállítás

Bövebben

Ázsia

Bövebben

Amerika

Bövebben
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy az elsők között értesüljön a logisztikai piac híreiről.

Deutsche Post DHL Group

© 2022 kkvszallitas.hu. DHL Global Szállítmányozási Kft. Minden jog fenntartva. One Online