A helymeghatározás és nyomkövetés (tracking and tracing) olyan elektronikus rendszer, amely segít meghatározni egy szállítmány pontos tartózkodási helyét. A helyzetmeghatározás esetében a rakomány jelenlegi helyét határozzák meg – választ adnak arra a kérdésre: „Hol van jelenleg a rakomány?” A nyomkövetés pedig annak a lehetőségét jelenti, hogy visszamenőleg rekonstruáljuk, merre járt a rakomány. Célja, hogy a rakomány útvonalát és az összes lényeges eseményt (nem megfelelő kezelés vagy megsemmisülés, késés, stb.) dokumentálják.

A rakomány típusát akkor nevezzük hőmérsékletszabályozottnak, ha a hőmérsékletet a lehető legnagyobb mértékben állandó szinten tartják. Bizonyos árufélék, például gyümölcsök, húsok és zöldségek szállításakor vagy tárolásakor a hőmérsékletnek nem szabad ingadoznia, és egy meghatározott értéket nem haladhat meg.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség a légitársaságok nemzetközi szövetsége. A légi fuvardíjakat és az országok közötti repülőgép-menetrendeket hangolja össze. Az IATA-t 1945-ben hozták létre, s a központja Kanadában, Montrealban van.

Az Incoterms vagyis a nemzetközi kereskedelmi feltételek áruk országok közötti nemzetközi mozgását szabályozó rendelkezések. Rögzítik a szállítás feltételeit és kikötéseit, valamint az eladók és vevők jogait és kötelezettségeit. Az egyes Incoterms paritások különösképpen a költségek és a kockázat átszállásának helye szerint különböznek egymástól.

Az integrált fuvarozó saját repülőgéppel rendelkezik, és háztól-házig csomagszolgáltatást nyújt (de hagyományos légi árufuvarozási szolgáltatásokat is kínál).

A rakomány koordinált mozgatása különböző szállítási módozatok igénybevételével, gyakran a közúti és vasúti szállítás összekapcsolásával.

A külkereskedelmi ügyletekben használt okmányok között általában a kereskedelmi számla is megtalálható. Ennek tartalmaznia kell az áruhoz kapcsolódó valamennyi részletes adatot: a címzett (vevő) nevét és címét, az áru pontos leírását, a súly megjelölését (bruttó és nettó súly) és az árat (egységár és végösszeg).

A kombinált szállítás azt jelenti, hogy az árut több különböző szállítóeszköz segítségével közúton szállítják. A kombinált szállítás különleges típusa például a konténeres szállítás, a platóskocsin történő szállítás és a Ro-Ro (roll-on roll-off) (közút/vasút + hajó). E változatok esetében az egész járművet vagy a jármű részeit (konténer, cserefelépítmény) más szállítóeszközre rakodják, amely így folytatja az útját.

A konszolidáció általában áruk összekapcsolását jelenti. A logisztikában elvileg két típusát különböztetik meg: az idő és a földrajzi hely szerinti összevonás. Mindkét esetben az áruk szervezése és szállítása költséghatékony módon történik.

Logisztikai értelemben véve a konténer olyan leplombálható, szabványosított árufuvarozó egység, amelynek térfogata meghaladja a három köbmétert, teherbírása pedig több mint 5 tonna. A konténer különböző terhek, például részrakomány, hűtött termékek vagy ömlesztett áru szállítására használható, de tartályos rakományhoz is megfelelő. Az elnevezések és módozatok a felhasználási területtől függően változnak. Létezik például szárazföldi konténer, hulladéktároló konténer és ISO konténer is.

A nyilvános nyilvántartás (open register) a hajózási ágazatban használatos kifejezés. Olyan államok hajózási nyilvántartását jelenti, amelyek külföldi vállalatok vagy személyek számára is lehetővé teszik, hogy a nemzeti hajózási nyilvántartásba bejegyezzék magukat. Mindenki, aki regisztrálja magát, jogosult az adott ország zászlaja alatt hajózni.

A konzuli számla olyan árujegyzéket jelent, amelyet a vevő a szállítási megbízással összefüggésben kap. Ezt a jegyzéket meghatározott űrlapokra kell felvezetni konkrét szöveggel, és az importáló ország konzulátusán kell bemutatni hitelesítésre (általában a behajózási kikötőben).

A hajó kapitánya az esetben deklarál közös hajókárt, ha a hajót és a rakományt egy időben közös veszély fenyegeti és ennek elkerülése érdekében szándékosan ésszerű kárt okoznak a rakományban és a hajóban, illetve többletköltségek jelentkeznek. Mivel az ilyen károk következményeit és a felmerült költségeket a hajó és a rakománya közösen viselik, a hajó csak akkor szolgáltatja ki a rakományt, ha a szállítmányt terhelő hozzájárulás megfizetésére a címzett kötelezettséget vállal, illetve - amennyiben ezt a hajózási vállalat megköveteli - letétet fizet. A hozzájárulást általában az áru értékének százalékában határozzák meg.

A közúti fuvarozás az áruk közúton, gépjárművön történő szállítását jelenti. Mindenekelőtt különbséget kell tenni a saját fuvarozás (a vállalat saját maga végzi a szállítást (rövid távú közúti fuvarozás)) és az erre szakosodott logisztikai szolgáltatók által végzett kereskedelmi teherszállítás (hosszú távú közúti fuvarozás) között.

Gyűjtőkonténer szállítmány – kevesebb, mint egy konténer rakomány, azaz az áru nem tölt ki teljesen egy konténert.

A légi szállítás áruk repülőgépen történő szállítását jelenti.

A 'Vezető Logisztikai Szolgáltató' a szállítói lánc koordinálásával és menedzselésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó, vezető szolgáltató. Míg az LLP a nyújtott szolgáltatások egy részének tulajdonosa lehet, más, kiegészítő vagy támogató feladatokat ellátó vállalatok szolgáltatásait is koordinálhatja és integrálhatja.

A logisztika az áruk, köztük nyersanyagok, félkész áruk, késztermékek és kapcsolódó információk leghatékonyabb és leginkább költséghatékony áramlásának és tárolásának tervezési, felhasználási és ellenőrzési folyamatait jelenti. A szállítás a vevő nevében a kiindulási ponttól a fogyasztási pontig történik. Lényegében ez annak a tudományát és művészetét jelenti, hogy a megfelelő termékek a megfelelő állapotban és a megfelelő mennyiségben a megfelelő időben a lehető legalacsonyabb költséggel eljussanak a megfelelő helyre.

A logisztikai kontrolling funkciója a kontrollingfeladatok a logisztika területére való átvezetéséből származik. Funkcionális kontrollingalrendszerként is felfogható, amely a logisztikai menedzsmentet segíti. A logisztikai kontrollingban használt fontos eszközök közé tartoznak a célok és kulcsszámok, a költségvetés, a költség- és teljesítményszámítás, a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer (balanced scoredcards), az ökoközpontúság, a könyvvizsgálás és a rendszerelemzés.

Utas gépeken az utasok poggyászai által el nem foglalt helyet jelenti a gép ’hasában’. Alapvetően a nem súlyos, 157 cm-es – interkontinentális gépeken több (160 cm), Malév gépeken kevesebb (87 cm) - magasságot meg nem haladó szállítmányok továbbíthatóak ilyen módon. A gép típusa határozza meg a kapacitást és a szállítható áru maximális magasságát is.

Dedikált cargo raktér csak a cargo gépeken, illetve a KLM KOMBI gépein áll a szállítmányozók rendelkezésére. A main deck szállítmányok a repülőgép típusától függően akár 300 cm magasak is lehetnek (pl. Boeing 747 nyitható orrú típusai). Az ettől magasabb küldemények továbbítása kizárólag speciális gépekkel vagy tengeri szállítmányozás útján megoldható.

Az ún. másodlagos piac magában foglalja a termék eladását követő bizonyos szolgáltatások és ajánlatok körét, mint például az alkatrészek cseréje vagy a szervizelés. A másodlagos piac különösen az autóiparban elterjedt.

A méretgazdaságosság mint koncepció lényege a vállalat költségeinek csökkentése. Úgy kívánják csökkenteni a költségeket, hogy növelik a termék- vagy szolgáltatási egységek számát. Például csökken a termelési költség, ha a vállalat 100 helyett 100 ezer teniszlabdát gyárt naponta.

A multimodális operátor olyan küldemények kombinált fuvarozója, amelyek különböző fuvarozó vállalatok igénybevételét és többszörös átrakodást tesznek szükségessé. A szállítmányozó erre a célra forgatható FIATA kombinált fuvarozási fuvarlevelet állít ki.

A NAFTA rövidítés az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodást jelenti, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó indított útjára 1994-ben. Az Európai Gazdasági Térség mellett a NAFTA a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete.

A hajó nélküli hajóstársaság (NVO) olyan fuvarozó, amely hajókat bérel, de neki nincs saját hajója; lehet olyan vállalat is, amely saját konténereivel végez szállításokat, de saját hajóval nem rendelkezik.

A 'hajó nélküli közhasznú fuvarozó vállalat' elnevezés az Egyesült Államokban használatos, és olyan vállalatokra utal, amelyek nemzetközi gyűjtőfuvarozóként tevékenykednek, és amelyek az USA-val folytatott tranzakcióik során kezelési díjat számítanak fel, amelyet aztán az amerikai Szövetségi Tengerhajózási Bizottságának (FMC) fizetnek be; saját hajójuk nincsen. Ugyanígy: lehet saját hajóval nem rendelkező, hajóraklevéllel fuvaroztató vállalat. Európában az NVOCC-k leginkább a gyűjtőfuvarozáson belül a szállítmányozás területén jelentek meg.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek jelenleg 30 állam tagja, és szoros kapcsolatokat ápol további 70 országgal. Az OECD feladatai közé tartozik a valutastabilitás biztosítása, a nemzetközi kereskedelem előmozdítása, a gazdasági növekedés tervezése és előmozdítása, valamint a fejlődő országoknak nyújtott gazdasági segítség koordinálása. A szervezet központja Párizsban található.

Ömlesztett rakomány lehet szemcsés termény, porszerű anyag, vagy különböző méretű darabos áru. Ez lehet például érc, homok, szén vagy gabona. Az ömlesztett rakomány jellemző tulajdonsága, hogy szállítás során megőrzi alakját, és egyéb erőforrások használata nélkül nem vonható össze más rakományokkal.

A szervezet alapvető kompetenciáin kívül eső feladatok külső vállalatoknak történő alvállalkozásba adása. Egyik legnépszerűbb formája a logisztikai kiszervezés.

Az overcarrier egy közösséghez tartozó olyan hajóstársaság, amely adott időszakon belül a jogszerűen megengedett mennyiségnél nagyobb mennyiségű rakományt szállít. Ellentétpárja az ún. undercarrier. A hajótársaságok közösségében az overcarriernek kompenzálnia kell az undercarriert – ha az utóbbi betartotta a menetrendet.

A raklap lapos fa tálca, amely áru tárolására és szállítására alkalmas. Számos különböző típusa létezik (pl. lapos raklap és dobozos raklap). A raklap készülhet fából, műanyagból és fémből, valamint egyéb anyagból. Legelterjedtebb típusa az „Europool” raklap (120 x 80 cm).

A szállítás megbízhatósága (a szállítási célok és ütemezés betartása) azt fejezi ki, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy sikerül betartani a szállítási időt. A szállítás megbízhatósága két befolyásoló tényezőtől függ – a munkafolyamat megbízhatóságától és a szállítási készségtől. A szállítási idő egyes szakaszaiban zajló munkafolyamatokat ütemezés szerint kell végrehajtani, a tervezett időkereten belül. A szállítási készség megmutatja, milyen mértékben szállítható a kért mennyiség.

A szállítás rugalmassága megmutatja, hogy az eladó rendszere lehetővé teszi-e, hogy különleges vevőigényeket is figyelembe vegyenek, vagy hogy a vevő szállítói logisztikájának az elosztási logisztika szigorú szabályait kell-e követnie. Mindent összevéve a szállítás rugalmassága három befolyásoló tényezőtől függ – megrendelési folyamatok, szállítási folyamatok és a vevő által adott információk.

A szállítási idő a megrendelés eladó általi kézhezvételétől az áru vevő általi átvételig terjed. Beletartozik még a megrendelés feldolgozása, a komissiózás, a rakomány rögzítése, valamint az áru berakodása, szállítása és kirakodása a célállomáson.

A szállítási minőséggel mérhető, hogy a vevő milyen mértékben kifogásolhatja magát a szállítást. A szállítás minősége két tényezőtől függ: a szállítás pontossága és a küldemény állapota. A szállítás pontossága megmutatja, hogy a megrendelt termékek leszállítása a kért összetételben és mennyiségben történik-e. A küldemény állapota elsősorban attól függ, hogy a csomagolás mennyire tölti be védő funkcióját az áru leszállítása során.

A szállítási szolgáltatás lényegében a szállítási időt, a szállítási megbízhatóságot, a szállítás minőségét és a szállítási rugalmasságát jelenti.

A szállítmányozás harmadik fél fuvarozók irányítását jelenti annak érdekében, hogy a rakomány szállítása gyorsan, biztonságosan és költséghatékony módon történjen, gyakran szolgáltatások széles skálájának bevonásával.

A szállítmányozó olyan kereskedő, aki áruk A-ból B-be történő szállítását szervezi. Választhat, hogy fuvarozót vesz igénybe, vagy saját maga teljesíti a megbízást – ez utóbbi a szállítmányozó részéről történő önszerződés. A szállítmányozók általában egy adott rakományt feladójától fogadnak el megbízásokat. A szállítmányozó feladatai közé tartozik még a raktárosok és egyéb szolgáltatók kiválasztása és figyelemmel kísérése – amennyiben a kért szolgáltatásokat nem maga nyújtja.

A szállítólevél olyan terméktranzakciókhoz szükséges, amelyeknél az importőr harmadik fél segítségét veszi igénybe a rakomány hatékony szállítása érdekében. Az importőrnek ellenőriztetnie kell a szállítmányt. Hogy megelőzzék az olyan eseteket, amikor a vevő kijátssza ezt az ellenőrzést, az eladó arra kötelezi a vevőt, hogy csak a fuvarlevél birtokosának felügyelete mellett vegye át az árut. Ez a fuvarlevél a szállító és a fuvarozó között létrejött jogi okmány. A szállítólevél űrlapját erre a célra használja.

A származási bizonyítvány olyan dokumentum, amelyben az áru eredetét egy arra jogosult ügynökség tanúsítja vagy hitelesíti. Németországban az áruk exportjához szükséges származási bizonyítvány kiadására az Ipari és Kereskedelmi Kamarák jogosultak.

Ha a szállítmányozó fuvarlevelet állít ki, akkor szerződéses fuvarozóként jár el. Ellentéte: az a tényleges fuvarozó, amely carrier-typed dokumentumot állít ki.

A szerződéses logisztikai szolgáltatások a termékmozgások, a tárolás, a szállítás és az információtovábbítási szolgáltatások szervezését jelenti. Ezeket a feladatokat a logisztikai operátor végzi azok helyett a vállalatok helyett, amelyek e szolgáltatásokat igénybe kívánják venni, s amelyek nem akarják ezeket maguk önállóan elvégezni. A szerződéses logisztikai szolgáltatások célja egyebek között az, hogy az ügyfél oldalán növelje a hatékonyságot, lehetővé téve a vevők számára, hogy megszabaduljanak a kapcsolódó adminisztratív feladatoktól, és figyelmüket arra összpontosíthassák, amihez a leginkább értenek.

A teherszállítási központ a fuvarozási hálózat logisztikai csomópontja. Legalább kettő, de általában három különböző szállítási mód (közúti, vasúti, tengeri, légi) kombinációját jelenti. Egyik célja az, hogy mérsékelje a forgalmas útvonalakon, például a közutakon a torlódásokat. A vasúti vagy a hajón történő szállításra való áttérés lehetőségének is a környezetszennyezés visszaszorítása a célja.

A tengeri fuvarozás árucikkek ömlesztett rakomány, részrakomány vagy teljes fuvaregységek (konténerek) formájában történő tengeri szállítását jelenti – belföldi viszonylatban vagy nemzetközi tengeri szállításban. Ez a szállítási mód különösen nehéz rakomány, nagy terjedelmű szállítmány vagy nagy mennyiségű és/vagy alacsony áruértékű rakomány szállítására alkalmas. A tengeri szállítás viszonylag lassú, de gyakran költséghatékonyabb, mint a légi úton történő szállítás.

A tengeri hajóraklevél nem forgatható okmány, amely bizonyítja az áruk tengeri szállításáról szóló szerződés meglétét, és bizonyítja a tényt, hogy a hajófuvarozó az árut átvette, a fedélzeten elhelyezte, és hogy kötelezettséget vállalt arra, hogy az okmányon felsorolt árut a címzettnek leszállítja. A rendeltetési helyen a jogos címzett igazolására nincsen rá szükség.

A TEU a „szabványos konténeregységnek” felel meg. Hajók és kikötői berendezések konténerszállító kapacitásának mértékegysége. A TEU 20 láb (6 méter) hosszúságú és 8 láb (2,40 m) szélességű konténernek felel meg.

A Nemzetközi Közúti Fuvarozási Egyezmény a nemzetközi közúti áruszállítás szokásos eljárását jelenti. Azért hozták létre, hogy csökkentsék az áruk nemzetközi szállításával összefüggő papírmunkát. Azok, akik a TIR-t használják, élvezhetik a gyorsabb vámkezelés előnyeit, mert a rakományt csupán kivételes esetekben ellenőrzik. Az egyes tagországokon belül a nemzeti szervezet garantálja a szükséges úthasználati díjak és egyéb díjak megfizetését – a szükséges dokumentumokat is ez a szervezet állítja ki.

A tranzitterminál speciális típusú elosztó központ. Jellemzője a készlet nélküli gazdálkodás. Ez azt jelenti, hogy a bejövő árut nem tárolják, hanem érkezéskor rögtön szállítási egységekké alakítják (egyéni komissiózás). Ezért az áruelosztó központok fő feladata a komissiózás.

Az univerzális termékkód egy a vonalkódfajták sokasága közül. 1973-ban az Egyesült Államokban vezették be, és ezt tartják az EAN (az Európai Cikkszám) elődjének.

A vámszabad raktár olyan létesítmény vagy gyűjtőközpont, amelyben a vámhatóság engedélyével áruk tárolhatóak. Az adókat és illetékeket csak az áru elszállításakor kell megfizetni.

A vámszámláról is lényegében ugyanaz mondható el, mint a konzuli számláról, de nem kell konzulátus által hitelesíttetni. Sok esetben viszont az exportőr aláírását tanúval kell igazolni. Vámszámlára különösen olyan országokba irányuló kivitelkor van szükség, amelyek jelenleg is a Brit Nemzetközösség tagjai vagy azok voltak (kivéve: az Egyesült Királyság). Ezekben az országokban a neve „egyesített érték- és származási bizonylat” vagy „különleges vámszámla”.

A vámügynök olyan személy, aki eskü alatt vállalta, hogy szem előtt tartja a Vámhivatal érdekeit, és a vámhatóság nevében vámtevékenységet folytat.

Az importőrök nevében lefolytatott vámvizsgálatot jelenti áru importja vagy exportja esetében.

A vasúti fuvarlevél vasúti szállítás céljából kiállított fuvarokmány. A fuvarokmányok többi típusához hasonlóan a feladó megkapja a fuvarlevél egyik példányát, de az eredetit a rakományhoz mellékelik.

A vasúti fuvarozás valamely áru vasúton történő szállítását jelenti.

A vasúti szállítólevelet kizárólag vasúti szállítmányhoz állítják ki. A kiindulási vasútállomás bélyegzőjével dokumentálják a tényleges berakodást. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy az áru feladója csak a vasúti szállítólevél „másodpéldányát" kapja meg, mert az eredetit az áruhoz mellékelik.

Gyors díjkalkuláció és versenyképes fuvardíjak légi és tengeri szállítmányokra
Kérje árajánlatunkat. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a piaci trendekről, aktualitásokról!

Deutsche Post DHL Group

© 2020 kkvszallitas.hu. DHL Global Szállítmányozási Kft. Minden jog fenntartva. One Online